ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  მერაბ ცხოვრებაძის  ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 27  სექტემბერს, 12:00 საათზე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

 

დასწრება თავისუფალია


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ზვიად ტეფნაძის  ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 25 სექტემბერს, 15:00 საათზე, საკრებულოს  დარბაზში.

 

დასწრება თავისუფალია

 


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ემზარ მურჯიკნელის ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 24 სექტემბერს, 11:00 საათზე, წრომის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. 

დასწრება თავისუფალია

 


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ნატო კიკაძის  ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 23 სექტემბერს, 15:00 საათზე, საკრებულოს  მცირე დარბაზში.

 

დასწრება თავისუფალია


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ელზა კიკაძის  ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 23 სექტემბერს, 16:00 საათზე, საკრებულოს  მცირე დარბაზში.

 

დასწრება თავისუფალია


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ცოტნე ნოზაძის ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 20 სექტემბერს, 12:00 საათზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში. 

დასწრება თავისუფალია