ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის

დღის წესრიგი

2019 წლის 08 ოქტომბერი

ხაშური

 

                                                                                                                           (რიგგარეშე)

 

1. „ხაშურის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 110 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე