ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ზვიად ტეფნაძის  ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 25 სექტემბერს, 15:00 საათზე, საკრებულოს  დარბაზში.

 

დასწრება თავისუფალია

 


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ნატო კიკაძის  ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 23 სექტემბერს, 15:00 საათზე, საკრებულოს  მცირე დარბაზში.

 

დასწრება თავისუფალია


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ელზა კიკაძის  ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 23 სექტემბერს, 16:00 საათზე, საკრებულოს  მცირე დარბაზში.

 

დასწრება თავისუფალია


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ცოტნე ნოზაძის ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 20 სექტემბერს, 12:00 საათზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში. 

დასწრება თავისუფალია

 


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ემზარ მურჯიკნელის ანგარიშის მოსმენა გაიმართება 2019 წლის 24 სექტემბერს, 11:00 საათზე, წრომის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. 

დასწრება თავისუფალია

 


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ სტუდენტების დაჯილდოებას, რომლებმაც 2019 წელს წარმატებით ჩააბარეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მიიღეს 100%-იანი გრანტი (არ იგულისხმება უფასო ფაკულტეტები და ჩაბარების შემდგომ მოპოვებული შიდა გრანტი).

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, წარმოადგინოთ შემდეგი საბუთები: პირადობის მოწმობის ასლი; შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული ცნობა 100%იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შესახებ; საბანკო ანგარიშის ნომერი

საკონტაქტო პირი: ნინო ღონღაძე

ტელ: 577951784 (0368)24 24 56

საბუთები მიიღება მიმდინარე წლის 12 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით